Bankowy Rejestr Dłużników

Niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań finansowych rzadko kiedy uchodzi dłużnikowi bez poniesienia stosownych konsekwencji. Banki w Polsce opracowały odrębny system mający na celu zwalczanie nieuczciwych zachowań podmiotów. System ten określamy mianem Bankowego Rejestru Dłużników.

Rejestr prowadzony i zarządzany jest przez Związek Banków Polskich. BRD jest bazą danych zawierających podstawowe informacje odnoszące się do zalegających określonym placówką bankowym dłużników. Dane dotyczą zarówno osób prywatnych, jak i firm. Dzięki rejestrowi możemy sprawdzić, czy kontrahent z którym prowadzimy interesy jest osobą uczciwą, to samo tyczy się przedsiębiorstw. Bankowy Rejestr Dłużników zawiera informacje między innymi o biurach podróży, jeśli nie chcemy zapłacić kroci za wycieczkę, która skończy się na lotnisku ponieważ określone biuro zalega z długami lepiej wcześniej upewnić się, że dana firma nie ma problemów finansowych.

Jeśli nie spłaciliśmy zadłużenia do dwóch miesięcy po terminie możemy spodziewać się umieszczenia naszych danych w BRD. Jednocześnie nieuregulowane przez nas zobowiązanie musi wynosić ponad 200 zł (osoby prywatne) lub ponad 500 zł (firmy).

Istotne jest, że informacje o dłużniku dostępne są do wglądu aż przez 5 lat od chwili zamknięcia rachunku bankowego!

Jakie dane dłużników zawarte są w Bankowym Rejestrze osób zadłużonych?

– podstawowe informacje czyli imię i nazwisko,

– jeśli prowadzimy swoją działalność gospodarczą i to ona jest zadłużona w BRD znajduje się nazwa naszej firmy,

– dane kontaktowe, w tym przypadku jest to adres,

– numer PESEL,

– numer NIP,

– numer REGON (w przypadku firm).

Informacje znajdujące się w  Bankowym Rejestrze Dłużników znaleźć możemy również w Biurze Informacji Gospodarczej  – InfoMonitor. Aby korzystać z tych danych niezbędna jest jednak zgoda osoby przez nas kontrolowanej niezależnie od tego czy jest to przedsiębiorstwo, instytucja czy osoba prywatna.