Baza dłużników ERIF

ERIF jest bogatym system danych, z którego korzystać mogą przedsiębiorcy trudniący się działalnością z różnych dziedzin gospodarki. Baza udostępnia informacje dla firm transportowych, finansowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych czy też usługowych. Biuro informacji gospodarczej ma wiele źródeł danych, niewątpliwie wpływa to na większą wiarygodność ERIF jako informatora. O jakości pracy bazy dłużników ERIF świadczy ilość zgromadzonych przez nią informacji – dane m. in. o 20 mln osób należących do SKOK-u oraz właścicieli kont bankowych.

W swojej platformie skierowanej do przedsiębiorców ERIF zawiera dane nie tylko o branżach najbardziej popularnych, ale także i tych mniej obleganych. System jest w trakcie kompletowania informacji z zakresu takich dziedzin gospodarki, jak; branża drzewna oraz paliwowa.

Biuro Informacji Gospodarczej oprócz cennych informacji skierowanych do przedsiębiorców zawiera także odrębną zakładkę, której docelowymi adresatami są konsumenci. Dzięki serwisowi podmioty prywatne mają nie tylko możliwość pozyskiwania informacji o dłużnikach, ale również osobach, które mają uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe.

Konsumenci dzięki ERIF mogą sprawdzić:

– czy ich osoba jest ujęta w rejestrze dłużników,

– jaki pomiot zamieścił ich dane w rejestrze,

– na jakiej podstawie zostały umieszczone informacje na ich temat,

– jakie podmioty weryfikowały dane o konsumencie,

– jakie dane zostały udostępnione weryfikującym (w ciągu ostatniego roku),

– czy jakaś osoba posługiwała się skradzionym bądź też podrobionym dokumentem konsumenta,

– czy dany przedsiębiorca (np. firma, z którą zamierzamy rozpocząć współpracę) jest rzetelna,

– czy określony przedsiębiorca (np. taki, z którym jakiś czas temu podjęliśmy współpracę) w dalszym ciągu jest wypłacalny.

Mimo, że nawet dane zawarte w ERIF nie są w stanie potwierdzić wszystkich Twoich wątpliwości dotyczących np. przedsiębiorców lepiej wcześniej zorientować się jaka jest ich sytuacja finansowa. Choć baza biura informacji gospodarczej nie jest nieomylna z całą pewnością warto zapoznać się z danymi w niej zamieszczanymi.