Jak wypisać się z Krajowego Rejestru Długów?

Czarna lista dłużników to system, dzięki któremu możemy sprawdzić wiarygodność danego podmiotu – czy to prawnego, czy to osoby fizycznej. Niestety, bywa i tak, że to właśnie my trafiamy do KRD. I tutaj pojawia się pierwsze pytanie – czy istnieje możliwość wypisania się z KRD? A zaraz po nim kolejne – jak możemy to zrobić?

Zastanawiasz się jak usunąć wpis z Krajowego Rejestru Dłużników?

Po pierwsze warto skorzystać z możliwość założenia swojego konta na stronie www2.krd.pl. Dzięki temu będziemy mogli nie tylko skorzystać z wglądu do „raportu o sobie”, ale również dowiedzieć się, jakie zapytania kierowano z serwisu w stosunku do naszej osoby bądź też przedsiębiorstwa. Do założenia konta w KRD niezbędny jest skan Twojego dowodu tożsamości (najlepiej dowodu osobistego). Musi to być ten sam dokument, jaki wskazałeś na początku rejestracji do systemu Krajowego Rejestru Dłużników. Zamiast skanu możesz wysłać na adres mailowy KRD także cyfrową fotografię określonego wyżej dokumentu. Niezależnie od tego na jaką formę potwierdzenia się zdecydujesz pamiętaj o tym, by dane były dobrze widoczne.

Jeśli z pozyskanych przez nas informacji wynika, że na swoim koncie mamy niespłacone zadłużenie powinniśmy je uregulować. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy podejrzewamy, że ktoś posłużył się naszymi danymi osobowymi i zaciągnął dług w naszym imieniu. W tej sytuacji jak najszybciej musimy skontaktować się z wierzycielem a także i z policją.

Kiedy chcemy uregulować dług kontaktujemy się z wierzycielem (osobą, która wpisała nasze dane do rejestru) i spłacamy dług. Wierzyciel ma obowiązek wypisania nas z KRD w terminie do 14 dni od dokonania zalegającej spłaty.

Po spłaceniu długu koniecznie sprawdź, czy dalej nie widniejesz na czarnej liście. Jeszcze raz zaloguj się do systemu i pobierz raport z danymi na swój temat. Raport gotowy będzie tuż po tym, kiedy rejestr skontroluje tożsamość użytkownika.