Procedura wpisu do KRD

Jak wygląda procedura umieszczenia danej osoby lub przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Dłużników?

Wpisu do KRD możemy spodziewać się już w sytuacji, kiedy zaciągnęliśmy zobowiązanie pieniężne na kwotę przekraczającą 200 zł, nie spłaciliśmy go a wierzyciel przedstawiania nam wezwania do zapłaty. Informacje o dłużniku nie są zamieszczane w rejestrze od razu. Dane są dostępne w KRD po upływie dwóch miesięcy.

W zbiorze danych Krajowego Rejestru Dłużników możemy znaleźć się także nie ze swojej winy. Wystarczy, że ktoś nieuczciwy będący w posiadaniu naszych dokumentów zaciągnie zobowiązanie na naszą osobę. Posługując się skradzionym dowodem można podpisać umowę kredytową. Pół biedy jeśli jest to niezbyt wysokie zobowiązanie, gorzej jeśli kredyt oscyluje wokół pokaźnej sumy pieniędzy.

Kolejną grupę ewidencyjną w Krajowym Rejestrze Dłużników stanowią firmy. Aby dany przedsiębiorca został zarejestrowany w spisie KRD musi posiadać zadłużenie w wysokości minimum 500 zł brutto.

Przyjmijmy, że czterokrotnie z rzędu nie zapłaciliśmy np. rachunku za prąd czy też nie uiściliśmy na koncie banku kilku rat za nabyty wcześniej samochód. Najpierw wierzyciel przysyła do nas listownie zawiadomienie. My jednak konsekwentnie nie wywiązujemy się z zobowiązania finansowego. Jeśli nie zapłacimy w ciągu miesiąca  (a dokładnie 30 dni kalendarzowych) zostajemy wpisani do Krajowego Rejestru osób zadłużonych. Wierzyciel może także dostarczyć nam powiadomienie osobiście. Osoba, firma bądź instytucja której jesteśmy winni określoną sumę nie ma obowiązku zawiadomienia dłużnika o rejestracji jego danych w systemie KRD.

Możliwość skasowania informacji o nas, o naszym zadłużeniu możliwa jest tylko i wyłącznie w jednym wypadku – kiedy uregulujemy nasze zobowiązania pieniężne. Wierzyciel musi zawiadomić KRD o zapłaceniu należności do dwóch tygodni od chwili ich uregulowania.

Warto wspomnieć także o tym, iż nasz dług może ulec przedawnieniu. Jeśli nie zapłacimy zaległego zobowiązania do 10 lat od zarejestrowania długu w KRD zostaje on usunięty z systemu.

Kiedy znajdujemy się w spisie Krajowego Rejestru Dłużników a nie mamy na koncie niespłaconego zobowiązania finansowego powinniśmy jak najszybciej powiadomić o zaistniałej sytuacji wierzyciela. Ponadto musimy zgłosić się na komisariat policji w celu powiadomienia o popełnieniu przestępstwa.