Wykaz dłużników alimentacyjnych

Wykaz osób zalegających z nieuregulowanymi alimentami wydłuża się z roku na rok. W celu zminimalizowania liczby dłużników alimentacyjnych od roku 2008 w naszym kraju działa program Dłużnik Alimentacyjny. Dzięki zmienionym ustaleniom prawnym o zwrot zobowiązań alimentacyjnych mogą ubiegać się nie tylko jak to było jeszcze do niedawna gminy, ale także i konsumenci. Wszystko to za sprawą rejestru BIG InfoMonitor.

Jak ubiegać się o niezapłacone świadczenia alimentacyjne?

Na stronie internetowej BIG InfoMonitor możemy a nawet powinniśmy zamieścić wpis zawierający dane dłużnika. Dodatkowy warunek, jaki musi spełnić wierzyciel to bycie w posiadaniu tytułu wykonawczego. Jest to nic innego jak wyrok sądu bądź też ugoda zawarta przed sądem. Powinna ona być opatrzona należytą klauzulą (klauzulą wykonalności).

W celu udostępnienia informacji o dłużniku należy zarejestrować się na witrynie www.big.pl. Następny etap to darmowe wygenerowanie polecenia zapłaty. Po wydrukowaniu wezwanie osobiście wypełnianymi po czym dostarczamy do dłużnika alimentacyjnego osobiście lub też przekazujemy mu je za pośrednictwem poczty wysyłając list polecony. Bywa tak, że dłużnicy regulują zaległe alimenty tuż po zapoznaniu się z wezwaniem – dzięki niemu bowiem dowiadują się, jakie konsekwencje czekają na nich jeśli nie spłacą zadłużenia. Niestety zdarza się również i tak, że samo wezwanie nie wystarcza.

Kiedy po mimo otrzymania powiadomienia dłużnik dalej tkwi w nieuregulowanych zobowiązaniach wierzyciel ma prawo zamieszczenia jego danych w wykazie zadłużonych debentów alimentacyjnych. Może to zrobić korzystając z jednego z dwóch sposobów; umieścić informacje o dłużniku w serwisie dłużników on-line lub zgłosić dane osoby zalegającej ze spłatami do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Po dokonaniu wpisu do bazy dłużników alimentacyjnych dotyczących osoby zalegającej z płatnościami informacje o dłużniku są powszechnie dostępne. Z serwisu korzystają bowiem nie tylko banki, firmy czy różnego rodzaju instytucje, ale także i podmioty prywatne.

Co niezwykle istotne aż 1/3 dłużników reguluje zaległe zobowiązania alimentacyjne już po otrzymaniu wezwania do zapłaty! Druga 1/3 uiszcza dotąd nie uregulowane opłaty w krótkim czasie po umieszczeniu ich danych w rejestrze.